Навчальний матеріал висвітлюється відповідно до чинної програми з хімії для  закладів  загальної  середньої  освіти  та програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Наведено приклади розв'язування типових задач, відео- матеріали, цікаві боти та мотіватори, лайф-хаки, тематичні тестові завдання.
Учебный материал освещается согласно действующей программе по химии для учреждений общего среднего образования и программы внешнего независимого оценивания (ВНО) по химии.  Приведены примеры решения типовых задач, видео материалы, интересные боты и мотиваторы, лайф-хаки, тематические тестовые задания.
These lessons provides an introduction into the General Chemistry. It is necessary for
foreign students who are going to pass the Chemistry exam into the Ukrainian State University of Chemical Technology in Ukrainian or Russian.