Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма (вибірковий блок): Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім магістрам теоретичні і практичні знання з аналітичного контролю у виробництві харчової та косметичної продукції, а саме знання про загальні принципи забезпечення і контролю якості хімічної продукції, методики відбору проб та їх підготовки до аналізу, причини неправильності аналітичних вимірювань, процедуру валідації методик вимірювань, етапи проведення аналітичних вимірювань, вимоги до контролю якості вимірювань, лабораторного середовища, обладнання, хімічного посуду та реактивів, основи метрологічного забезпечення аналітичного контролю та менеджменту якості аналітичних лабораторій.