Дисципліна призначена для формування загальних уявлень, розумінь та знань в галузі метрології, стандартизації та сертифікації, в тому числі зі спрямуванням на хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, а також придбання навичок самостійної роботи з нормативними документами.