Дистанційні курси призначени для студентів відокремленого структурногой підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» ДВНЗ УДХТУ

Для студентів групи КТ-20-1/11