Дистанційні курси призначени для студентів відокремленого структурногой підрозділу «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» ДВНЗ УДХТУ