Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями: 

бакалавр, доктор філософії, доктор наук 

за спеціальністю: 132 Матеріалознавство

у галузі знань: 13 Механічна інженерія

 

 

 

    

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра:

Галузь знань: 26 Цивільна безпека

Спеціальність: 263 – Цивільна безпека

Освітня програма:  Цивільна безпека

   

     

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра 

за наступними галузями знань:

Галузь знань:  07 Управління і адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Галузь знань:  05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітні програми: "Економіка підприємства", "Управління якістю", 

"Економіка підприємства", "Економічна кібернетика"

 

     
 Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань:12 Інформаційні технології

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Комп’ютерна інженерія (СКС)

  

Кафедра готує фахівців за ступенем бакалавра та  магістра за наступними галузями знань:

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 101 Екологія

Освітня програма: Екологія, охорона навколишнього середовища (ОНС)

 Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних, розсіяних елементів та наноматеріалів (ХТ Н РЕ)

Технологія питної води та промислової водопідготовки (ТВВ)

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ)

Технічна електрохімія (Е)

Какие профессии будут востребованными на рынке труда в будущем?